През изминалото денонощие за коронавирусна инфекция са изследвани 2371 проби. От тях 81 са дали положителен резултат. Отново най-много са случаите в столицата - 28, и Софийска област - 12. В Смолян и Сливен има съответно по 8 и 7 нови положителни проби, а в Кюстендил - 6. Във Видин и Благоевград са регистрирани по 5-ма заболели, като заради заразата се наложи преустановяване на работата на общинската администрация в Благоевград.

Общият брой на потвърдените в България случаи на COVID-19 вече е 3755. От тях активни са 1554 случая. Излекуваните лица са 2008, като 67 от тях са регистрирани през последното денонощие. Увеличава се броят на настанените в лечебни заведения за болнична помощ. 314 са пациентите с доказана коронавирусна инфекция. От тях в интензивни структури се намират 17.

У нас са регистрирани общо 341 медицински служители, допълва “Днес+”, при които е доказан COVID-19. През изминалите 24 часа са установени 8 нови случая сред медицински персонал. Починалите лица с потвърден COVID-19 са вече 193. Три са случаите от последното денонощие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.