Броят на регистрираните нови случаи за последното денонощие е 6, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.

За сравнение във вторник имаше 5 заболели, в понеделник - 9, а в неделя и събота нямаше.

Направени са 621 теста, като от тях 20 са PCR (1 заразен), а 601 са антигенни тестове (5 заразени).

За сравнение във вторник направените тестове бяха 732, в понеделник - 696, в неделя - 222, в събота - 95.

През изминалия ден няма починали от коронавирус. Общият брой на жертвите остава 38 748.

Заболелите у нас са 1 339 997. Активните случаи са 8 144.

Хоспитализирани са 130, 21 са в интензивно отделение.

За последното денонощие има 10 поставени ваксини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.