Близо 5000 привърженици ще могат да наблюдават контролната среща на българския национален отбор по футбол с Франция на "Стад дьо Франс" идния вторник (8 юни), съобщава БНТ.

Това решиха здравните власти във Франция, които правят специално изключение за приятелския двубой между "петлите" и "лъвовете" в Париж, ден преди официалното разхлабване на противоепидемичните мерки в страната.

От 9 юни лимитът за зрители на събития на открито във Франция се покачва от 1000 до 5000 души, като вечерният час се удължава от 21.00 часа местно време до 23.00 часа (22.00 часа българско).

Френското спортно министерство иска подобаващо да отбележат завръщането на феновете по стадионите, като нововъведеното правило ще важи само и единствено за запалянковците, посещаващи двубоя на 8 юни.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.