Единният информационен портал съобщава за 188 нови случая на COVID-19 у нас, което е с 14 повече от заразените за предното денонощие.

Направени са 3 467 теста.

Четирима души са починали, като по този начин общият им брой достига 254.

483 са хоспитализирани, като 32 са в интензивно отделение.

3 037 са излекувани, 37 от тях за последното денонощие.

Общия брой на заразените в страната достигна 6102 души.

Най-много новооткрити има в столицата - 68, следва Пловдив с 25, Благоевград с 10, Кюстендил - 9.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.