292 са новите заразени лица с Covid-19 през изминалото денонощие. При направени 4540 PCR теста,  6,4 % са показали положителен резултат спрямо общия брой на извършените проби. Това показват данните в Националната информационна система.

Столицата отново е на челно място по брой на новите положителни проби - 98. В Софийска област са регистрирани други 12 случая.

Пловдив е с 43 нови положителни теста, което е с 1 повече от вчерашните.

Във Варна са регистрирани 18 заразени, в Благоевград - 19. С по 15 положителни проби са Добрич и Плевен, а в Кюстендил, Бургас и Пазарджик - с по 11.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.