Рекордните до този момент за денонощие 166 нови случая са регистрирани през последните 24 часа. Изследвани са 2775 проби. 60 от новите случаи са в столицата, а в Софийска област има 60 други. Кюстендил също е в челото с 13 нови случая. Във Варна са регистрирани още 8 положителни проби. Общо 4408 са случаите на COVID-19, потвърдени у нас към момента. От тях в развитие са 1827.

Излекувани са общо 2307, като за последните 24 часа новите преодолели заболяването са 107. “Днес +” пояснява, че пациентите с доказан коронавирус, които се намират в лечебни заведения за болнична помощ, са 374. От тях 16 са настанени в интензивни структури.

Общият брой на медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция у нас, е 384. Десет са новите случаи на заразени сред медицинския персонал от изминалото денонощие.

Починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус, са 211. През последното денонощие са регистрирани два нови смъртни случая.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.