През последното денонощие са регистрирани нови 165 случая на заразяване с коронавирус, съобщава Националната информационна система.

До момента общият брой на заболелите е 5154, от които 232 са починали, а  722 са излекувани. Най-много инфектирани има в София - 46, и в Пловдив - 33. Новозаразените във Варна са 12, в Бургас – 7, а в Добрич – 1 Излекуваните са 46.

За последното денонощие са починали двама души, заразени с коронавирус.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.