Катастрофа между два автомобила по пътя за квартал "Галата", станала малко след 21 часа снощи, разпали социалните мрежи. Очевидци съобщават за инцидент. Говорителят на ОД на МВР- Варна Светла Златева потвърди за произшествието.

Няма сериозно пострадали, изясняват се причините, довели до пътния инцидент, казаха още от полицията. Участниците в ПТП-то са били във видимо добро състояние и са дали съгласие да бъдат отведени за медицински преглед, уточнява Радио Варна.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.