"Ангажирам се като премиер с всички министри да покажем още веднъж и пред себе си и пред света, че можем още повече и още по-добре", съобщи мандатоносителят Зоран Заев в експозето си пред депутатите в парламента на Северна Македония, предаде МИА.


"Това е малко правителство, което ще ръководя и в което членуват мотивирани и посветени личности, които ще работят за осъществяване на поставените цели в стратегически интерес на държавата, допълни Заев.

Както той отбеляза, държавата и целият свят се намират в ситуация, която застрашава всички сегменти на живота. "С избора на това правителство завършваме системата, която ще работи за справяне с последиците от корона кризата", добави Заев.

"На тези избори имахме историческа възможност с Беса да формираме коалицията Можем. Днес тази програма е съгласувана и допълнена с нашите коалиционни партньори от Демократичния съюз за интеграция и Демократичната партия на албанците и е превърната в програма за работата на правителството в периода 2021-2024 г. Необходима е нова енергия за осъществяване на икономически растеж, модерно образованиие и спрвяне с пандемията", каза още Заев в своето експозе.
Той изтъкна, че новото правителство е посветено на договора от Преспа и договора с България. "Ще продължим отдадено да работим за добросъседските отношения. Ще продължим с Охридския рамков договор, който е оснава за междуетническо съжителство", посочи Заев. - Пред нас е период, в който като държава ще получим много повече отколкото ще дадем. Задължаваме се в следващите четири години да отворим 80 процента от преговорните глави, каза Заев за очакваните преговори за членство в ЕС", каза Заев, цитиран от БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.