Фестивалът на българския игрален филм „Златна роза“ ще се проведе за 38-и път на живо от 24 септември до 1 октомври 2020 г. във Варна, съобщават от Националния филмов център. Българският кинофестивал е един от малкото в света, които решиха да не отлагат и да не се прехвърлят онлайн заради коронавирусната пандемия. Венецианският фестивал също ще се проведе в обичайния си вид.

На фестивала във Варна ще бъдат представят пълнометражни и късометражни български филми, както и международни копродукции, в които има българско творческо участие, произведени в периода 1 август 2018 г. – 31 юли 2020 г.

Фестивалът е основан през 1961 г. До 1974-а, с изключение на 1965 г., когато се организира еднократно Балкански кинофестивал, форумът се провежда всяка година. Първото издание включва игрални, документални, научно-популярни и анимационни филми. Специално жури определя награди за най-добър филм на съвременна тематика, най-добър сценарий, режисура, операторска работа, най-добро изпълнение на женска и мъжка роля и др. Основният девиз е „Родното киноизкуство за мир и социализъм“.

В началото съществува като Фестивал на българския филм – така се нарича до 1971-а и конкурсите са за различните видове кино. От 1974-а се преименува във Фестивал на българския игрален филм и се провежда веднъж на две години. През 1990 г. се мести еднократно в София, а през 1994 г. се връща във Варна. Следващото издание е през 1996 г. От 2000 г. отново възстановява практиката да се провежда веднъж на две години. От 2010 г. в програмата му са включени и късометражни филми и прераства в ежeгоден.

Основни организатори са Управлението на кинодейците, Комитета за култура и Градския народен съвет – Варна, а след 1994 г. – Националният филмов център.

През 2019 г. Голямата награда „Златна роза” за най-добър пълнометражен филм бе връчена на филма „Бащата” с режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.