В началото на седмицата в Белене пристига Ник Торп, кореспондентът на Централна Европа за BBC News (Будапеща, Унгария), заедно с още трима души екип.

Те заснемат кадри от Белене за документалния филм, който Торп подготвя по книгата си „Дунав – пътешествие от Черно море до Черна гора“, съобщава pleven.utre.bg.

Книгата си британският журналист и режисьор издава преди няколко години. По форма тя е пътепис, в който той описва своите срещи с различни хора в различни държави около река Дунав.

Между тези държави е и България. Книгата е забавна, преплитаща история и настояще, изпълнена с коментари, точни наблюдения и описания – така описват критиците книгата.

Години след нейното написване Ник Торп решава да заснеме документален филм. В България той снима кадри от Видин, Лом, Русе. И от Белене. Заснетите кадри в Белене са на остров Персин. Двама бивши концлагеристи – Тако Караиванов и Цветан Георгиев, разказват пред камера своите спомени от пребиваването си в лагера.

Кметът Милен Дулев оказва пълно съдействие при организацията по заснемането на кадрите, съобщиха от местната управа. Филмът – когато бъде завършен, ще се предлага за излъчване на телевизионните оператори по цял свят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.