Вицешампионът от сезон 2019/2020 в efbet Лига ЦСКА разбра съперника си за първия квалификационен кръг в турнира Лига Европа.

Жребият определи момчетата на Стамен Белчев да домакинстват на малтийския Сиренс. "Червените" бяха поставени в този първи кръг на турнира, а срещата ще се изиграе на 27 август, като мачът, който ще определи кой тим да продължи напред, е само един, съобщи "gong.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.