Трима души са пострадали при инцидента в тунел "Железница", част от АМ "Струма". Стана ясно, че тримата, които бяха затрупани в тунел „Железница“, са живи. Добрата новина съобщи здравният министър Кирил Ананиев на брифинг в Министерския съвет.

Институциите, които са длъжни да окажат помощ при бедствието, са налице, включително и Спешната медицинска помощ. Хората са закарани с линейки до лечебните заведения, каза Ананиев.

Снимка БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.