Жители на селищно образувание „Панорама” излязоха на протестно шествие и затвориха за кратко пътя Златни пясъци - Кранево заради липса на водоснабдяване от четири години в района, където живеят целогодишно много семейства.

Районът е свлачищен, но според тях от ВИК, община Аксаково и МРРБ нямат воля за изграждане на нов водопровод и укрепване на свлачищните процеси.

На място при протестиращите дойде Румен Илиев - началник на Областно пътно управление и представител на ВиК - Варна, които разговаряха с тях, но хората заявиха, че всяка неделя ще затварят пътя, докато не им бъде предложено трайно решение на проблема.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.