Още преди коронакризата да се разрази в пълна степен – през първото тримесечие на 2020 г., цените на новите жилища в България са се понижили, показват данните на НСИ, публикувани в сряда. Намалението с 0,9% е в сравнение с предишното тримесечие, но ако се сложат и съществуващите жилища, има общо поскъпване на годишна база с 4,7%, показват данните на Националния статистически институт.

Спадът на цените на тримесечна основа е най-големият от третото тримесечие на 2013 г. Оттогава досега с малки изключения новите жилища непрекъснато са поскъпвали.

Трябва да се има предвид обаче, че от това поевтиняване няма голяма практическа полза, тъй като новите жилища по принцип са много по-скъпи от съществуващите. През първото тримесечие на 2020 г. цените на старите жилища продължиха да се увеличават и в сравнение с предното са се вдигнали с 2,4%.

Общото нарастване на цените от 4,7% обаче е с най-бавния темп от първото тримесечие на 2016 г., когато поскъпването е било с 4,6%. При новите жилища годишният ръст достига 2% и е най-слабият от първото тримесечие на 2015 г. насам, когато е бил 1,9%. В същото време старите жилища отбелязват повишение на цените на годишна база с 6,3%, като то се ускорява спрямо края на миналата година, когато е било 4,9%. Ръстът на цените на старите жилища е най-големият от второто тримесечие на 2018 г.

Все още не е ясно къде стои България по отношение на цените на жилищата в ЕС, тъй като данните на Евростат излизат една седмица по-късно. Но очакванията кризата да намали с много цените на жилищата най-вероятно няма да се оправдаят, защото и данните на БНБ за март, април и май показаха, че ръстът на теглене на ипотечни кредити продължава да нараства .

Техните лихви, допълва “Днес+”, продължават да се понижават, а това показва, че на практика имотният пазар е преминал през кризата сравнително леко.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.