Отново ще е ясно, слънчево и горещо. Максималните температурите в София ще са над 30, в Пловдив и Пазарджик ще достигнат 33-34 градуса.

Дори по Черноморието няма да е прохладно и живакът ще удари 30 градуса в Бургас и 32 градуса във Варна.

Морската вода ще е около 27 градуса, пише “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.