Шестото издание на "Зелен маратон" стартира на Аладжа манастир на 11 октомври. Това е благотворително състезание за почитателите на планинското колоездене и горското бягане. Очакват се над 200 участници в събитието, което и тази година е подкрепено финансово от Община Варна.

Стартовете ще бъдат в неделя (11.10) от 9:30 часа от поляната с вишката над Аладжа манастир. До 5 октомври, понеделник,

предварителното записване в сайта на събитието или на място гарантира по-ниска такса за участие.

Бягането и колоезденето ще са по трасета с дължина 12, 20 и 45 км в Природен парк "Златни пясъци". На поляната ще има състезателни игри с награди, народни танци, спортни анимации. 1/3 от таксите за участие ще бъдат дарени за благотворителна кауза. Организатор на събитието е Велоклуб „Устрем“.

Чуйте повече в прикачения файл от Здравко Василев от велоклуб "Устрем".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.