Добре е учебната година да започне присъствено и да се намали дистанционното обучение, коментира пред БНТ д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК.

Той подчерта, че трябва да се осигурят противоепидемични мерки, децата в клас да бъдат по-малко или с маски, да се предвидят отделни входове.

В детските градини и в училищата опасността от зараза с коронавирус е преди всичко за преподавателите, обясни д-р Кокалов.

В случай на съмнение за COVID-19 родителите и децата в училище няма да заплащат PCR-тестове, те ще се поемат от здравната каса. В същото време и въпреки уверението на министерството на образование, че учебната година ще започне присъствено, въпросът в реалната или виртуалната класна стая, разделя родителите.

Дори някои от тях организираха петиция, в която се настоява всеки да има право на избор.

От НЗОК заявиха още, че всички, които лекуват пациенти с COVID-19, ще получат увеличена пътека от 1200 лева, а тези, които са на първа линия, ще получат  допълнително 1000 лева. От осигурителната каса за пореден път поясниха, че те няма как да намалят цените на лекарствата, с аргумента, че това зависи от самия търговец, съобщи "Днес+"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.