Новият спортен комплекс в кв. „Виница“ в район „Приморски“ е на финалната права. Изградени са открити спортни площадки за футбол и баскетбол, многофункционална спортна площадка за волейбол и тенис на корт, фитнес, тенис на маса и детска площадка.

Комплексът разполага още със зона за отдих, изградена е нова алейна мрежа, поставено е ново осветление, терените са озеленени. Предстоят довършителни дейности, след което обектът ще бъде въведен в експлоатация, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.

Това е трета голяма база за масов спорт, която се изгражда във Варна. През месец юни бе открит нов спортен комплекс на ул. "Студентска" на мястото на стар занемарен стадион. На 17-те декара има изградена многофункционална спортна площадка за волейбол и тенис на корт, игрища за футбол и баскетбол, фитнес, тенис на маса и детска площадка, пътека за бягане и каране на ролери, съблекални, зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване и паркинг.

В напреднала фаза са и дейностите по изграждане на спортно-развлекателния комплекс във „Владиславово“. Проектът включва многофункционална зала с 400 места и подземен паркинг; голямо футболно игрище + 2 помощни игрища; игрища за баскетбол и волейбол; 2 тенис корта; фитнес на открито, алея за джогинг, детски кът, открита сцена, зони за отдих, както и нова прилежаща паркова зона, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.