На 22.09.2020 г. в часовия интервал между 08:00 и 16:00 ул. „Крайбрежна” в гр. Белослав ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства. ​Промяната се налага по повод Международния ден без автомобили, който е част от кампанията „Европейска седмица на мобилността 16-22 септември”. Инициативата „Ден без автомобили” стартира през 2000 г., като на територията на община Белослав се провежда за пета поредна година.
​Тази година инициативата Ден без автомобили съвпада с проекта на „Нестле за Живей Активно“, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Общинска администрация - Белослав, подкрепя кампанията за активен начин на живот и предлага да оставите автомобилите и да се включите в една приятна разходка до местността Чуката на 22 септември или да изберете подходяща за Вас форма на активност в периода от 22 до 27 септември 2020 т.г.
Общинска администрация – Белослав, предварително се извинява за причиненото неудобство по повод наложената временна организация за движение по ул. „Крайбрежна”, съобщиха от Общинската комисия по безопасност на движението.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.