Всички нощни заведения, в това число барове, клубове и дискотеки на територията на Варненска област ще бъдат затворени. Това решение взе днес Областният кризисен щаб за борба с Covid-19, научи Moreto.net

Обектите ще бъдат затворени за срок от 2 седмици, считано от 30 октомври до 13 ноември.

Ще бъдат затворени и пенсионерските клубове.

Във физкултурните салони и в залите на училищата няма да се допускат външни лица, включително и тези, които са ползвали залите под наем.

Сватби и кръщенета се ограничават до 10 души.

В спортните зали и салони в учебните заведения няма да се допускат за тренировки и срещи външни организации.

Мерките за кина, театри и други културни събития остават както до момента - при 50% заетост, съобщава "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.