Специалисти от Военноморските сили (ВМС) са унищожили днес морска мина, съобщиха от Щаба на флота във Варна, цитиран от БТА.

По време на учебно плаване екипажът на моторен катер с бордови номер 221 забелязва миноподобен обект във водите на Черно море, на 2 мили източно от местността Паша дере. След получаване на сигнала, по указания на командира на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов, екипажът на минен ловец „Струма“ е задействан със задача да разузнае миноподобния обект.

На място военните моряци класифицират обекта като котвена мина, тип „КПМ“, с елипсовидна форма и четири рога. Мината е изтеглена на безопасна дистанция навътре в морето и унищожена с контролиран взрив от специализирания екип на минния ловец. При унищожаването на мината са спазени стриктно мерките за безопасност.

Военноморските сили продължават да поддържат готовност за противоминни действия, с цел осигуряване на безопасно корабоплаване в българските морски пространства, допълват от Щаба на военния ни флот.

Преди дни контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че последният сигнал за морска мина е бил преди по-малко от два месеца, когато ВМС унищожи петата поред плаваща мина. Тогава той уточни, че до момента в Черно море са унищожени общо 16 плаващи мини - по пет от България, Румъния и Турция, а една се е взривила край бреговете на Грузия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.