Изразът „щастието не е в парите“ има конкретна физиологична обосновка, каза психологът Лусия Сулейманова пред радио „Спутник“. Тя е сигурна, че стремежът към придобиването на повече пари е от значение за определено време и категория хора.

Крехкото чувство на щастие е непостижимо без пари, тъй като то е невъзможно без храна, подслон, дрехи и общото качество на живота. От друга страна, ако вече имате всичко това, то постоянният стремеж към по-добър живот няма да ви направи щастливи, обяснява Луция Сулейманова. Много скоро подобно състезание ще престане да носи желаното удовлетворение, а причината за това са хормоните.

"Ако парите определят щастието у човека, тогава трябва да знаем, че предвкусването на удоволствията се определя от хормона допамин. За съжаление, той бързо спира да се произвежда при еднообразни стимули.

Ако днес харесвате бизнеса си, апартамента си, храната и дрехите, които купувате, тогава допаминът ще ви кара да искате все повече и повече. След известно време такъв човек ще достигне фаза на развитието си, в която ще поиска някакво друго ниво на удовлетвореност от живота", каза психологът.

Зависимостта на щастието от нивото на богатството зависи не само от хормоните, но и от възрастта.

„Недоволството от жизнения стандарт е характерно за младите хора. Те не оценяват ситуацията в живота във времева перспектива. На младите хора им се струва, че някаква голяма сума може да се появи случайно, правейки ги щастливи, но не се притесняват от факта, че по-късно няма да имат пари.

Липсата на финансова сигурност не предизвиква страх у тях. Хората с опит, хората след 35-годишна възраст вече изграждат времеви хоризонт. Състоянието им на щастие е свързано повече със сигурността, отколкото с различни „желания.“ Те могат да се почувстват щастливи и да предпочетат постоянен и стабилен доход пред някакъв вид приключение и надежди“, каза Сулейманова, пише "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.