Отдавна сме подвластни на информацията, че брашнените продукти не са много полезни за здравето. Но същността на вредата е не само в това, че безконтролната им употреба може да доведе до наддаване на тегло. Има и други моменти, за които разказва сайтът zdrave.to.

Първо, мозъкът ни реагира на протеините в пшеничено брашно по много особен начин: рецепторите за опиатите на мозъка ги възприемат по определен начин, предизвиквайки апетит и увеличаване на копнежа към прости захари.

Панкреасът е не по-малко уязвим към брашнените продукти. За да усвои напълно глюкозата от брашнените продукти, тя трябва да освободи голямо количество инсулин. Това в крайна сметка може да доведе до диабет и нарушаване на всички метаболитни процеси в организма.

Храните, приготвени от брашно са опасни и за червата. Факт е, че в пшеницата има доста високо съдържание на протеин, наречен глиадин, който от своя страна предизвиква свръхпроизводство на протеина зонулин. Зонулинът, от друга страна, е способен да пробива пукнатини в лигавицата на чревните стени, в резултат на което частиците на храната могат да проникнат през нея. Резултатът е хранителни алергии и хронични възпаления, пише "standartnews.com"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.