Истински фурор предизвикаха децата от курса по ментална аритметика в Девня, които се явиха на националната олимпиада в курорта "Албена" през последните два дни.

Дванадесетимата представители на общината пребориха силната конкуренция и всички заедно достигнаха финалите, а Георги Димитров спечели първа награда.

Кметът на Девня Свилен Шитов коментира победата на малките математици: Изключително горд съм да споделя, че те по нищо не отстъпиха на връстниците си от големи градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Русе. Радостно е, че макар да са от малка община, олимпийците ни впечатлиха всички и предизвикаха благородна завист с желанието си за участие и победа. Благодаря на родителите и на треньорите им за положените усилия, които също са допринесли за това.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.