Последният уикенд на август е празничен за жителите на град Аксаково. Тази година програмата за празника на града е съобразена изцяло с ограниченията и изискванията за противоепидемичен контрол.

Началото бе на поляна “Голям Доброглед”, село Доброглед. В 11 часа там стартира Третият национален автомобилен събор “Fun fly 2020”.

Неделният празничен ден ще започне в 9,00 часа с литургия в църковния храм “Свето Успение Богородично”, в град Аксаково.

От 10 до 15 часа продължава Третият национален автомобилен събор “Fun fly 2020”. Междувременно, в 12,30 ч, стартират Еко рали и ретро-рали на варненския автомобилен събор за майсторско управление на автомобили.

Празнична заря ще украси небето над Аксаково точно в 22 часа в неделната вечер, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.