Европейският съюз може да забрани на гражданите от Съединените щати да влизат в страните от общността. Това разкрива в. "Ню Йорк таймс". Медията се позовава на документи, според които високите нива на коронавирус в Америка е основната причина Брюксел да обмисля рестрикции за американците.
ЕС обмисля да забрани приемането на посетители от редица страни с висок процент на случаите на Cоvid-19. Понастоящем се подготвят два потенциални списъка с приемливи посетители въз основа на това, как в страните се справят с пандемията.
И в двата се включват Китай, както и развиващите се страни като Уганда, Куба и Виетнам.
Окончателното решение трябва да бъде взето в началото на следващата седмица, тъй като ЕС трябва да отвори отново границите си на 1 юли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.