Традиционният турнир по тенис „Про - Ам” за Купата на кмета на община Варна ще се проведе от 7-ми до 9-ти август на кортовете на тенис клуб „Черно море Елит” в Морската градина.


Очаква се в турнира да вземат участие около 20 двойки, съставени от професионалисти и аматьори. Награждаването на победителите ще се състои на 9-ти август /неделя/ веднага след изиграването на финалната среща, която е насрочена за 18 ч. Проявата се организира от ТК „Черно море Елит”, със съдействието на община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.