Онлайн игра „Улови мига във Варна“ организира дирекция „Туризъм“ към Община Варна по повод Световния ден на туризма, който се отбелязва на 27 септември.

Целта на играта е участниците да споделят в снимка с любими моменти от морския град и да спечелят награда. Срокът е от 15 до 26 септември, като за целта всеки желаещ трябва да хареса фейсбук страницата

https://https://www.facebook.com/events/376264640440743/

и да сподели своя снимка като коментар под събитието. На 27 септември ще бъдат обявени победителите.

Това ще са първите трима, събрали най-много харесвания на своите снимки. А наградите са: първа  награда - уикенд за двама във Варна, втора награда - вечеря за двама и трета награда - настолна семейна игра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.