Единадесето издание на фестивала “Дни на класиката” се открива на днес в Балчик и ще продължи до 1 август. Първият концерт е поверен на атрактивно дуо перкусионистката Виви Василева и китариста Лукас Кампара Дизис.

Двамата млади изпълнители идват от Германия, където живеят и се утвърждават не само като камерен състав, но и като индивидуални артисти, уточнява БНР.

Сава Тихолов от общинската администрация в Балчик обясни за започващия днес фестивал:

"Тази година изданието наистина е с доста въпросителни, буквално преди 20-ина дни се взе все пак решение той да бъде проведен, тъй като макар и по-малкия брой туристи хората си очакват това най-голямо музикално събитие.

Затова поехме тази отговорност да го проведем, но предвид изискванията за по-голямо пространство, за публиката и за самите изпълнители, сме построили нова сцена на брега на морето. Тя е много по-голяма - сцената и мястото, където хората ще могат да се разположат също е много, много по-голямо".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.