Църквата ни отбелязва днес началото на Църковната Нова година. По този повод от 17:00 ч. ще се проведе литийно шествие от храм "Св. Марина" в двора на Софийската света митрополия до Ротондата "Св. Георги".

Шествието ще се проведе с нова икона на Св. Георги, копие на Фануилската чудотворна икона от Зографския манастир. С богословията на Негово светейшество патриарх Неофит шествието ще бъде водено от Белоградчишкия епископ Поликарп.

Църковното предание свързва Фануилската икона на Свети великомъченик Георги с основаването на Зографската Света обител. А днес тя е една от най-големите светини на Света гора, свързана с чудотворни изцеления.

На 1 септември освен Църковната Нова година, Православната църква прославя и Симеон Стълпник или Симеоновден, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.