В понеделник започва разопаковането на Триумфална арка в Париж. Екип от алпинисти и работници започнаха да разглобяват конструкцията от 25 000 квадратни метра сребристосин полипропиленов плат, 3000 метра червено въже и 312 тона стомана, с която беше покрит монумента по проект на Кристо. Един от символите на Париж остана опакован от 18 септември до 3 октомври.

В последния ден, в който хората имаха възможност да се насладят на временната арт инсталация, хиляди останаха до късно на площад "Шарл дьо Гол".

Ще припомним, че идеята за проекта се заражда, когато Кристо пристига в Париж през 1958 г. Там той среща съпругата си и двамата правят фотомонтаж на това как би изглеждала Триумфалната арка опакована, информира NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.