Заместник-кметът по обществения ред и сигурността Илия Коев присъства на официалната церемония по повод Деня на курсантското управление. Събитието се проведе във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" и тази година съвпада с честването на 20-годишнината от членството на България в НАТО и 75-годишнината от създаването на Евроатлантическия съюз.

На специална церемония на плаца на висшето заведение, ръководният състав на училището символично предаде за ден властта на курсантите - петокурсници. В рамките на днешния ден бъдещите лейтенанти притежават легитимното право да вземат ръководни и управленски решения в отделите и службите във ВВМУ. На мястото на началника на ВВМУ флотилен адмирал Боян Медникаров, бе избран курсант - мичман Димо Савов.

В церемонията взеха участие курсанти от Грузия, Румъния, Украйна, Нидерландия, Гърция, Северна Македония, Азербайджан и Полша. Чуждестранните студенти гостуват на варненското висше училище по повод Международната курсантска седмица, в която се включват в различни лекции, учения и спортни мероприятия.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на отбраната Иван Пейков, заместник-областният управител Огнян Рачев, ръководствата на ВВМУ и Военноморските сили, представители на Варненска и Великопреславска света митрополия, командири на военни формирования.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.