Успокоените сред родителите за разпространението на коронавируса в училищата внесе д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС. Няма да се стигне до пик на заболеваемостта или до втора вълна през есента и зимата, каквито са прогнозите, заяви той пред bTV. По думите му е нормално в началото да има повече заболели деца и призова да не се създава паника.

Естествено е да има проблеми в училищата заради пандемията от коронавирус, смята д-р Николай Брънзалов. „Естествено е хората в системата в началото да имат трудности, но съм убеден, че постепенно ще ги преодолеят“, допълни експертът. По думите му след отварянето на училищата епидемията ще се развие по същия начин, както в обществото.

„В началото ще има по-голяма честота на заболелите, но нека не забравяме, че децата прекарват инфекцията почти без симптоми. Нека да няма паника по училищата“, призова д-р Брънзалов, допълвайки, че по скоро учителите трябва да се пазят.

Зам.-шефът на БЛС бе категоричен, че родителите трябва да проявяват максимална отговорност и да не пускат децата си болни на училище. Трябва да ги научат на хигиена, в училище максимално да се осигури дистанция, каза още той, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.