От ОД на МВР – Варна съобщиха, че на 14.10. т.г., е получен сигнал за кражба от стопанска постройка. Тя се намира в частен имот в с. Бенковски, община Аврен.

Неизвестно лице е разбило дървена врата и е извършило кражбата на електрически инструменти и джанти за автомобил. След проведени действия по разследване на случая е установено, че извършител на деянието е 30-годишен мъж от същото село, известен на МВР и осъждан.

По случая е образувана преписка, уведомен е прокурор от Районната прокуратура във Варна. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.