От ОД на МВР съобщиха, че след постъпил сигнал вчера в частен парцел в м-ст „Ракитника“, край Варна, са заловени в момент на кражба двама мъже на 25 и 30 г. от Варна. Направили опит да откраднат 2 бр. фарове и воден радиатор за МПС, които били струпани в мястото, заедно с други предмети. Лицата са задържани за срок до 24 ч., образувана е преписка, след отпадане на основанието за задържане, са освободени.

Полицията съобщи още, че е заловила във Варна 33-годишен, който след проверка на ул. „Струга“, доброволно предал пликче със суха тревна маса със специфичен мирис, пакетче с кристално вещество и саморъчно свита цигара със суха тревиста маса със специфичен мирис.

Лицето е задържано за срок до 24., образувано е бързо полицейско производство. Направената експертна справка установява, че веществата са наркотици – марихуана с тегло 0,61 гр и метаамфетамин с тегло под 1 гр. Случаят е докладван на прокурор при ВРП, а след отпадане на основанието за задържане, лицето е освободено.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.