Тоталният властелин в родния мъжки хандбал отборът на Локомотив/ Варна/ на практика вече не съществува. Финансови причини накараха ръководството на обора на прекрати участие в първенството.

Локомотив е 12 пъти шампион на България. Клубът не е подал заявка за участие поради липса на средства.

В новото първенство ще участват вицешампионът Пирин 64 (Гоце Делчев), бронзовият медалист от последното първенство Осъм (Ловеч), Чардафон (Габрово), Спартак (Варна), Локомотив (Горна Оряховица), Добруджа (Добрич), Асти 91 (Хасково) и НСА (София), както и новаците Левски (Левски), Спартак (Плевен), Шумен 61 (Шумен) и Локомотив (Мездра), който ще дебютира в „А“ група, съобщи "Народен спорт" .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.