Вицепремиерът Екатерина Захариева заяви, че не е изненадана от решението на ДПС да не подкрепи проекта за нова Конституция на ГЕРБ и свикването на Велико Народно събрание.

Според нея оставката е възможен вариант. Тя обясни, че вариантът за оставка ще се обсъди с коалиционните партньори.

"Премиерът каза, че той няма никакви притеснения от оттегляне", подчерта Захариева.

По нейни думи оставката е с вероятност, колкото и другите възможности.

Припомняме, при първоначалните консултации от ГЕРБ заявиха, че ще редактират проекта си за нова Конституция, като тогава се разбраха с ВМРО. След разговори и с НФСБ, те също изразиха подкрепата си нова Конституция и ВНС.

БСП пък вече заявиха, че няма да участват в консултациите за нова Конституция, инициирани от ГЕРБ, съобщи "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.