Всички четирима имигранти, загинали в Ламанша във вторник при преобръщането на малка лодка при опит да прекосят бурното море и да достигнат британските брегове, са членове на едно семейство.

Расул Иран-Неджад и съпругата му Шива Мохамед Панахи - и двамата на по 35 години, както и децата им - 6-годишният Армин и деветгодишната Анита, се удавиха близо до Дюнкерк, след като са платили на трафиканти на хора хиляди евро, за да ги качат на лодката.

Предполага се, че и третото им дете, което е само на 15 месеца, също се е удавило при инцидента.

Всички те са ирански кюрди. Преди това те са направили два неуспешни опита да прекосят Ламанша.

Един от обитателите на лагера на френска земя, където те са били преди да тръгнат на опасното пътуване заяви, че ги е предупредил да не рискуват, защото времето е много лошо.

Другите 15 души от преобърналата се лодка са спасени и са в болница.

Над 7 400 души са преминали във Великобритания през Ламанша на малки лодки тази година, което е четири пъти повече от 2019 година, припомня БНР. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.