Снимка: Пламен Гутинов

Пожарът в бившето помощно училище "Братя Миладинови" във Варна е потушен в 20:45 часа, съобщиха от полицията, цитирана от БТА.

На място остава да дежури един екип, защото сградата е стара - на гредоред.

Изгоряла е една стая с дървени мебели в нея и около 30 квадрата от покрива на училището.

Причините довели до огъня са в процес на изясняване.

Сигналът за пожара е подаден около 18:30 часа тази вечер от преминаващ минувач.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.