Варненският окръжен съд определи мерки за неотклонение – "задържане под стража“ и "домашен арест“ на двама мъже. Единият – Демир К. на 44 години е обвинен за ръководене на организирана престъпна група за разпространение на наркотици, а другият – 35-годишният Синам Х., че е участвал в престъпната дейност. Действията на Демир са в условията на опасен рецидив.

За ръководене на престъпна група, законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор. Същият размер "лишаване от свобода" е предвиден и за разпространение на наркотици, както и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Участието в престъпна група е наказуемо с "лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Разследването е започнало преди няколко дни – на 17 март, а ден по-късно двамата са привлечени като обвиняеми. При извършените претърсвания на автомобили и адреси във Варна, са намерени и иззети различни по вид високорискови наркотични вещества.

Демир К. има предишни осъждания за престъпления от общ характер, а последната му присъда от 2021 година обуславя квалификацията "опасен рецидив“. Защитата му оспори авторството на деянията, за които е обвинен. Представено беше доказателство, че същият има адрес, на който живее и беше поискана по-лека мярка. Другият обвиняем - Синам Х. също е осъждан няколко пъти - за шофиране без свидетелство за управление на автомобил. И двамата обвиняеми представиха доказателства, че имат деца, за които се грижат.

След като се запозна с делото и изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че събраните доказателства са в достатъчен обем, за да се определи наличието на обосновано подозрение, че Демир К. и Синам Х. са съпричастни към повдигнатите обвинения. Двамата мъже са обвинени за тежки престъпления с предвидени високи санкции. Спрямо обвинения като ръководител на престъпна група, съдът прецени, че е налице и опасност същият да извърши престъпление, тъй като деянието се явява в условията на опасен рецидив. Справката му за съдимост пък сочи за неговата трайна престъпна дейност, мотивира се съдът. Обстоятелството, че има деца би могло да се отчете по отношение на продължителността на задържането, прецени съдебният състав. Ето защо на Демир К. беше определена най- тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.

По отношение на Синам Х. съдът не намери доказателства, от които да направи извод за реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление. Мъжът има постоянен адрес, а анализът на съдимостта му показва, че освен шофиране без книжка, 35-годишният мъж няма други участия в престъпления, за които да има влезли в сила присъди. Поради изложените съображения, съдът му определи втората по тежест мярка "домашен арест“, която да бъде контролирана с електронно проследяващо устройство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.