Районният съд в Омуртаг уважи искането на Териториалното отделение в Омуртаг към Районната прокуратура в Търговище и задържа под стража обвиняем за кражба, представляваща опасен рецидив 28-годишният Апостол С., от днес е с най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража.Това стана факт, след като състав на Районния съд в Омуртаг е уважил искането на прокуратурата.

На 8 март тази година Апостол и жена му Бахар А. отишли в землището на село Красноселци в община Омуртаг. От имот, в който имало няколко постройки, двамата решили да извършат кражба. С чук разбили катинарите им и откраднали електрожен, казан за варене на ракия, лозови пръскачки, електромотор и много кабели за трифазен ток. Стойността на откраднатото надхвърля 1200 лева.

Престъплението за Апостол е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като 28-годишният обвиняем е осъждан. Срещу него има и друго висящо производство.

Откраднатите вещи Апостол и Бахар натоварили на каруца и отнесли до отводнителен канал в близост до Омуртаг. Там изгорили изолацията на кабелите. Получените черни и цветни метали продали за 120 лева на мъж от града.

Жената на Апостол, която в момента на престъплението е била напреднала бременност, също е привлечена към наказателна отговорност за кражбата в съучастие със съпруга си.

За нея прокуратурата не поиска да бъде задържана, тъй като е майка на бебе на няколко месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.