За срок до 72 часа прокурор от Териториалното отделение в Попово към Районната прокуратура в Търговище задържа мъж, извършил грабеж на чужди движими вещи.

Часът бил около 2 след полунощ на 22 август. 49-годишният Стоян Ст. с бързи и отмерени движения отнел от 19-годишен младеж мобилен телефон, часовник и 400 лева. Грозната сцена се разиграла на паркинга пред дискотеката в Попово.

За съжаление на насилника, полицията бързо реагирала, защото действията му били установени от записи на камери, както и свидетелски показания. Въпреки това той подбудил към лъжесвидетелстване охранителите на дискотеката, от които поискал да дадат неверни показания пред разследващите.

Прокуратурата е внесла искане в Районния съд в Попово за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на Стоян Ст., тъй като обвиняемият е многократно осъждан. Престъпленията, в които е обвинен сега, са извършени в изпитателния срок на предходна условна присъда.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.