От Областната дирекция на МВР – Варна съобщиха, че през последните 24 часа са разкрити извършителите на 10 криминални престъпления и са регистрирани няколко кражби. Едната от тях е свързана с непълнолетен младеж който е задържан в момент на кражба на веломотор. Заловен е във варненския квартал Аспарухово, а по случая се води преписка, а, спрямо младежа са взети мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

От полицията допълниха още, че са задържани и други двама мъже, които късно снощи са заловени във Варна в момент на кражба на сак с дрехи. При задържането на двамата мъже – на 42 и 23 г., от Варна, са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство дрехи.

По линия на противопожарната безопасност от МВР съобщиха, че над 15 пожара са възникнали за последните 24 часа, които, за щастие, са без жертви, но са материални щети.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.