64-годишен мъж, известен на МВР и осъждан, е задържан от варненската полиция при опит за кражба на велосипед.

Инцидентът се е случил на 17 септември, когато е получен сигнал за опит за кражба на велосипед, намиращ се в подземен паркинг на ул. "Св. Ирина".

След проведени незабавни издирвателни дейности от органите на реда е установено, че извършител на деянието е мъж на 64 г., известен на МВР и осъждан. По случая е образувано бързо полицейско производство, материалите са докладвани на прокурор от Районната прокуратура във Варна. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.