В резултат на предприети незабавни полицейски действия е задържан 50-годишен жител на с. Караманите за извършена от него кражба на бяла техника и домакински уреди от дом в същото село.

Вчера, около 11:00 часа, потърпевшата собственичка сигнализирала за посегателството в участъка във Вълчи дол.

Вещите са открити и приложени към образуваното досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.