В изложбените зали на варненската арт галерия “Ларго” тази седмица се представя за първи път неповторимият и колоритен поет с четка - Владимир Пенев. Експозицията се нарича „Извървени пътища“ и представя серия от живописни пейзажи и портрети на „невидимите“ хора, с които Владимир е известен.

При откриването на изложбата бе представена и стихосбирката „Аз, глас и съвест на епохата“ на неговият баща - поетът Пеньо Пенев. За изданието говори изкуствоведът и издател Иван Гранитски.

„Една сграда, едно дърво, една човешка фигура имат свой скрит вътрешен заряд, своя логика и живот. Впечатлилата ме външна изобразителна реалност е подтик в картините ми да се стремя към драматургична последователност, скрита фабулност, ако щете- сюжетност. Целта на всичко е постигане на контакт със скритите, амбивалентни, подсъзнателни страни на нещата и предметите, които ни заобикалят“, споделя Владимир Пенев.

От своя страна галеристката Нели Вълчева допълва, че това, което се усеща най- силно в творбите на Владимир, е меката меланхолия, красивата самота и нежния есенен полъх. И дълбоко вярва, че зрителят ще види в серията с характерните за творчеството му пейзажи един пробиващ облаците топъл лъч, в контраст с сумрачните и хладни хълмове, от които дърветата са изправили стебла, изпъвайки клоните си в опит да пробият гъстата пелена на тъмнината.

Организаторите на проявата уточниха, че изложбата, с творбите на Владимир Пенев продължава до 13 октомври 2020 г.

Снимки: галерия "Ларго"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.