Няма и не е имало зависимост от никого, когато става дума за разпределение на парите за т.нар. студен резерв, каза днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред Би Ти Ви. Попитана за средствата, които се дават на притежавания от фирма с основен акционер Ахмед Доган ТЕЦ "Варна", тя уточни, че още при неговото раздържавяване през 2006 година е предвидено той да осигурява запас от електричество. Петкова обаче така и не беше попитана дали централата има нужните мощности, за да произведе обещаното количество ток при нужда.

Петкова посочи, че включените в схемата за студен резерв централи се избират чрез търгове, организирани от Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и в момента има договори с осем компании. Те си разделят общо 56 млн. лева, а договорите им изтичат в края на този месец. Разпространена наскоро информация показа, че от сегашната схема за резерва най-печеливши са ТЕЦ "Варна" на Ахмед Доган, получил 26.5 млн. лв., както и свързваните с Христо Ковачкии ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Марица III" и "Топлофикация Русе" с общо 25.4 млн. лв.

Министърът посочи още, че с предлаганите промени в Закона за енергетиката, които обаче ще минат като преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление, се предвижда да няма фиксиран обем студен резерв и предвидена сума за плащането му. Вместо това при нужда със заповед на министъра на енергетиката, ще се възлага на държавната централа ТЕЦ "Марица Изток II" да произведе недостигащите количества електричество, допълва “Дневник”.

Снимка: Дневник

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.