Есенната почивка на учениците тази година ще е 4 дни – от 30 октомври до 2 ноември, това съобщи пред bTV министърът на образованието Красимир Вълчев.

Първоначалните предвиждания включваха почивка в рамките на 3 дни – от 30 октомври до 1 ноември. Последният е неучебен и неработен за учителите, защото е в неделя. А съгласно Кодекса на труда те не трябва да работят в понеделник.

Засега не се предвижда по-дълга ваканция за Коледа, каза още министърът на образованието. По план почивката на учениците за Коледа е 11 дни – от 24 декември до 3 януари, допълва bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.