Началникът на отдел "Киберпрестъпления" в ГДБОП Явор Колев е подал оставка.

Явор Колев беше дългогодишен член на комисията по хазарта като представител на МВР. Той е сред създателите на отдела за киберпрестъпения, съобщава БНР.

Към момента не са ясни причините за напускането му от този пост.

Припомняме, че шефът на отдел "Наркотици" в ГДБОП бе арестуван на 26 юни 2020 г. след получаване на подкуп. Според разследващите той е осигурявал чадър на наркогрупи. Арестувани са още двама полицаи - шефът на сектора за борба с наркотици и още един служител.

На следващия ден - петък, 27 юни, шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и зам.-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев също подадоха оставки. Акцията срещу дългогодишните служители в ГДБОП според бившия шеф на ЦСБОП Тихомир Стойчев е съшита с бели конци.

Мнението на бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, който е защитник на един от обвиняемите, е че Дирекция "Вътрешна сигурност" е хубаво да се закрие.

На 30 юни със заповед на министър Младен Маринов назначиха старши комисар Любомир Янев за временно изпълняващ длъжността директор на ГДБОП.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.